ATLAS

Douaneaangiftes in de Europese Unie doen we bijna uitsluitend elektronisch. Iedere lidstaat van de EU heeft een ander aangifteprogramma. Met ATLAS (Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-System) kunnen wij overal in Duitsland douaneaangiftes doen (invoer, uitvoer en verzending).

Wij verzorgen voor u de volgende elektronische douaneformaliteiten

  • Toegelaten afzender / Toegelaten ontvanger
  • Summiere aangifte
  • Transit (NCTS)
  • Aangifte vrij verkeer
  • Anschreibeverfahren (Domiciliëringsprocedure)
  • Vereinfachte Zollanmeldungen (Vereenvoudigde aangifte)
  • Exportaangiftes (AES)