Veterinaire goederen

Het binnenbrengen in de EU van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis, zuivel, eieren e.d.) en bepaalde plantaardige producten (hooi en stro) brengt extra risico voor de volksgezondheid en diergezondheid met zich mee. De specialisten van de Gaston Schul Group zijn op de hoogte van de extra regels die de wet aan import en export van veterinaire goederen stelt.

Veterinaire afwikkeling

  • Opmaak van GDB
  • Transport van de containerterminal naar de keurplaats
  • Aanvraag en afwikkeling van veterinaire onderzoeken
  • Importafwikkeling van veterinairplichtige goederen
  • Organisatie van fysieke douane- en veterinaire controles