OVERIG

De Gaston Schul Group heeft veel kennis van douanezaken. Ook voor andere logistiek gerelateerde zaken kunt u bij ons terecht. Wij hebben de kennis in huis en kennen letterlijk en figuurlijk de juiste weg om uw goederen zo snel mogelijk van A naar B te krijgen.

 

Douane entrepot

Goederen van buiten de EU kunnen in ons douane entrepot worden opgeslagen, zodat u niet direct invoerrechten hoeft te betalen. Dit kan voordelig zijn voor uw liquiditeit en rentelasten en biedt voordeel als u de goederen bijvoorbeeld uiteindelijk weer buiten de EU brengt.

 

Passieve of actieve veredeling

Als u goederen buiten de EU brengt om te laten bewerken of herstellen, kunt u de goederen door de regeling passieve veredeling met (gedeeltelijke) vrijstelling van rechten in de EU opnieuw in het vrije verkeer brengen. Bij actieve veredeling worden de goederen met vrijstelling van rechten in de EU gebracht om een bewerking, reparatie of revisie te ondergaan, waarna ze worden uitgevoerd naar landen buiten de EU.

 

Neutralisatie goederen

Als u uw goederen direct laat afleveren bij u klant, kunnen wij nieuwe transportdocumenten maken, zodat de ontvanger niet ziet waar de goederen oorspronkelijk vandaan komen. Wij zorgen er dan ook voor dat er geen oorspronkelijke facturen en paklijsten bij de zending te vinden zijn.

 

Intrastat

Als uw intracommunautaire leveringen (goederenverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie) een bepaald volume bereiken, bent u verplicht om elke kalendermaand statistische gegevens te verstrekken aan Eurostat.  Als u zich hiervoor bij ons aanmeldt, dan verzamelen wij uw gegevens en rapporteren deze aan het Statistische Bundesamt in Wiesbaden.

 

Maandkrediet

De financiële afwikkeling van uw aangiftes kan via het maandkrediet van de Gaston Schul Group verlopen. Dat betekent dat wij aansprakelijk zijn voor de invoeraangifte en betaling van invoerrechten. Pas na beëindigde verificatie door de douane gaat de aansprakelijkheid over naar u.

 

Fiscale vertegenwoordiging

Als u goederen importeert buiten de EU en deze doorlevert binnen de EU, maar niet over een BTW-nummer in het land van binnenkomst beschikt, kunnen wij als fiscaal vertegenwoordiger deze goederen voor u aangeven. De Gaston Schul Group heeft in Nederland, België en Duitsland vergunningen voor Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger.

Veterinaire aangiftes

Het binnenbrengen in de EU van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis, zuivel, eieren e.d.) en bepaalde plantaardige producten (hooi en stro) brengt extra risico voor de volksgezondheid en diergezondheid met zich mee. De specialisten van de Gaston Schul Group zijn op de hoogte van de extra regels die de wet aan import en export van deze goederen stelt.

 • Opmaak van GDB
 • Regelen van transport van de containerterminal naar de keurplaats
 • Aanvraag en afwikkeling van veterinaire onderzoeken
 • Importafwikkeling van veterinairplichtige goederen
 • Organisatie van fysieke douane- en veterinaire controles

Logistiek

Zonder logistiek is import en export van goederen niet mogelijk. Naast de werkzaamheden als douane-expediteur kan de Gaston Schul Group u ook een aantal logistieke werkzaamheden uit handen nemen.

 • Havenformaliteiten (THC, indienen B/L, etc.)
 • Opslag
 • In- en ompakwerkzaamheden
 • Reconditionering
 • Douane entrepot
 • Accijnsadministratie