Vereenvoudigde aangifte

Bij de procedure vereenvoudigde aangifte volstaat het invullen van een onvolledige elektronische aangifte en het indienen van een factuur of vrachtbrief. Aanvullende aangifte vindt achteraf, periodiek plaats. Met de aan ons verleende vergunning kunnen wij voor u vereenvoudigde aangifte doen.