Anschreibeverfahren/Domiciliëringsprocedure

De aan ons verleende vergunning voor ‘Anschreibeverfahren’ maakt het mogelijk om goederen in uw eigen loods aan eventuele controle te onderwerpen en vrij te geven. Het volstaat om de goederen in uw boekhouding in te voeren en op een later tijdstip aan te geven.