NCTS / Transit

Als u (nog) niet ingeklaarde goederen van buiten de EU binnen de EU vervoert, moet het transport met een NCTS of Transit plaatsvinden. Daarin geeft u aan welke goederen van waar naar waar vervoerd worden, zodat de zending door de douane gevolgd kan worden.