Exportaangiftes (AES)

Als u goederen naar landen buiten de EU uitvoert, moet u hiervan exportaangifte (AES) doen. Over deze goederen betaalt u geen BTW, maar u moet wel kunnen aantonen dat de goederen de EU verlaten hebben.